Konstforums styrelse 2017/18

Ordförande
Hans-Ove Hedman
Vice ordförande
Bo Axestam
Kassör, ledamot
Kaj Lahtikivi
Sekreterare
Helena Hasselberg
Vice sekreterare
Gunnel Rasmusson
Utställningskommittén
Jan Erik Nilsson
Lars Callenbrant
Gunvor Persson
Lena Enström
Gunnvor Persson
Övriga ledamöter
Eva Celander
Kaj Gennebäck
Per Åke Olofsson
Administratör
Tarja Saari