Konstforums styrelse 2013/14

Ordförande
Hans-Ove Hedman
Vice ordförande
Lars Callenbrant
Kassör
Kaj Lahtikivi
Sekreterare
Gunnel Rasmusson
Vice sekreterare
Petra Schendel
Utställningskommittén
Jan Erik Nilsson
Lars Callenbrant
Lars-Ove Östensson
Ulla Lindstedt
Gunnvor Persson
Övriga ledamöter
Eva Celander
Kaj Gennebäck
Per Åke Olofsson